Μάθετε πρώτες και πρώτοι τα νέα μας

Μαζί, αλλάζουμε τη δημόσια σφαίρα

Γυναίκες που δείχνουν τον δρόμο

Υπάρχουν πολλές γυναικείες φωνές που δεν έχουν ακόμα ακουστεί στη δημόσια σφαίρα της χώρας – φωνές γυναικών που εμπνέουν, ανοίγουν ορίζοντες, δείχνουν τον δρόμο.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη είναι που η W-action, φιλοδοξεί να αναδείξει, δίνοντας δύναμη στις φωνές των γυναικών να ακουστούν, ενδυναμώνοντας τη θέση τους ως ηγέτιδες στη δημόσια σφαίρα.

Μια πλατφόρμα φτιαγμένη από γυναίκες για γυναίκες που έχει ως κύριο στόχο να τους δώσει βήμα, να τις συνδέσει με την αγορά εργασίας, να τις φέρει σε επαφή με μια σειρά από σημαντικά δίκτυα (διοργανωτών εκδηλώσεων, εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων, κ.ο.κ.).